Tượng đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam tại công viên Cựu Chiến Binh Arlington

Tượng đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam tại công viên Cựu Chiến Binh Arlington

Tượng đài Việt Mỹ tại Arlington

Đây là tượng đài kỷ niệm mới được đặt tại Công viên Cựu Chiến binh ở Arlington để tỏ lòng kính trọng những người lính đã tham gia cuộc chiến chống cộng sản tại Việt Nam.

Bức tượng đồng hai người lính được một chiếc xe vận tải hạng nặng trục đến Công viên Cựu Chiến binh vào ngày thứ Tư 21 tháng 10. Mỗi pho tượng cao 8 feet tạc hình một binh sĩ Hoa Kỳ và một binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà.

Khi được đưa lên bệ, hai pho tượng cùng hợp thành một bức hoạ điêu khắc đầy nghệ thuật. Khoảng nửa chục cựu chiến binh Việt Nam đứng quan sát nhóm công nhân làm việc dưới chân bức tượng, hình ảnh mà họ chưa nhìn thấy bao giờ.

Khi lực lượng Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam 40 năm về trước, bộ đội Bắc Việt tràn ngập miền Nam. Dọc đường đi, họ phá huỷ tất cả các đài kỷ niệm đầy giá trị của nhân dân miền Nam.

“Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Các Anh Hùng Chiến Tranh Miền Nam Việt Nam” đã quyên góp được khoảng nửa triệu Mỹ kim, được dùng để đúc hai bức tượng tại Trung tâm Nghệ thuật tượng đồng Schaeger ở Arlington. Số tiền này hầu hết do cộng đồng Việt Nam đóng góp, với sự ủng hộ của nhiều cựu chiến binh Mỹ.

“Chúng ta là anh em, từng chiến đấu cạnh nhau,” ông Mark Austin Byrd, cư dân Dallas, nói. Ông từng tham chiến tại Việt Nam và là điêu khắc gia thực hiện bức tượng.

Một cựu chiến binh của lực lượng Nhảy Dù, ông Thong Tom Bùi bị thương trong cuộc chiến, hiện là thành viên của hội đồng quản trị Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Các Anh Hùng Chiến Tranh Miền Nam Việt Nam. Ông cho rằng đây là công trình nghệ thuật để tưởng niệm sự hy sinh cao cả của người lính Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà, trong cuộc chiến chống hiểm hoạ cộng sản tại Việt Nam.

Song Châu / SBTN