Tuổi trẻ VietLead tổ chức hội chợ Tết tại Philadelphia

Vào lúc 12 giờ 30 ngày 05-02-2017, Tuổi trẻ VietLead Philadelphia tổ chức Hội Chợ Tết cho đồng hương Philadelphia tại Trung Học Furness Hight School.