Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Tuổi trẻ VietLead tổ chức hội chợ Tết tại Philadelphia

Tuổi trẻ VietLead tổ chức hội chợ Tết tại Philadelphia

Vào lúc 12 giờ 30 ngày 05-02-2017, Tuổi trẻ VietLead Philadelphia tổ chức Hội Chợ Tết cho đồng hương Philadelphia tại Trung Học Furness Hight School.