Tưng Bừng Hai Ngày Hội Chợ Tết Trung Thu Tại Massachusetts

Hơn 1 năm trời chìm đắm trong đại dịch, với con số chích ngừa tăng cao, tiểu bang Massachussets đã mở cửa hoàn toàn. Đây là cơ hội cho ban tổ chức hội chợ tết Trung thu nhằm tiếp tục duy trì văn hoá gốc Việt tại Hoa Kỳ với hai ngày hội chợ tết. Trường Giang tường trình hai ngày hội chợ như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.