Tuần lễ kỷ niệm 50 năm cuốc chiến Việt Nam tại Hawaii

Thống Đốc tiểu bang Hawaii, Honorable David Ige, phối hợp với hội cựu chiến binh Hoa Kỳ dưới sự hỗ trợ của Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ sẽ tổ chức tuần lễ quốc tế kỷ niệm “50 Năm Chiến Tranh Việt Nam tại Honolulu, Hawaii” từ ngày 24 Tháng Năm đến ngày 29 Tháng Năm, 2017. Các Cựu chiến binh Hoa Kỳ cùng tất cả các đồng minh tham chiến tại Việt Nam đều có phái đoàn về tham dự. Đây là một chương trình quy mô lớn ở tầm vóc quốc tế mang đậm nét lịch sử. Sau đây là ý kiến của các anh chị em trong Ban Điều Hợp Khối Người Việt.