Tuần hành yểm trợ quốc nội tại Portland, Oregon

Vào lúc 2giờ trưa Thứ Bảy ngày 7 tháng 7 năm 2018 đã diễn ra cuộc biểu tình tuần hành yểm trợ quốc nội phản đối đặc khu trên đại lộ 82, là trục lộ chính của thành phố Portland do Cộng Đồng Việt Nam Oregon và Clark County Washington phối hợp tổ chức với các Tổ chức Hội Đoàn. Cuộc tuần hành này nhằm đáp lời kêu gọi tổng biểu tình ngày để ủng hộ tinh thần cho người dân quốc nội.