20/01/2014 | 0

Tuần Hành Ủng Hộ Quyền Sổ Hữu Súng Ở Alabama

Tuần Hành Ủng Hộ Quyền Sổ Hữu Súng Ở Alabama

Montgomery, Alabama (CBS)
Các diễn giả có mặt tại cuộc tuần hành ủng hộ Tu Chính Án số 2 về Quyền Mang Súng Trên Khắp Nước Mỹ, lần lượt đứng trên bậc thềm của Quốc Hội tiểu bang Alabama, cảnh báo mọi người nên để ý từng hành động của các nhà lập pháp.
Trong khi đó một số người nói rằng công dân Alabama không cần phải sợ súng, vì đây là quyền tự bảo vệ của họ.
Một nhóm khoảng 50 người tập trung trong cuộc tuần hành đầu tiên của năm 2014, nhiều người cầm cờ và khẩu hiệu, với mục đích nói lên ý kiến của họ về luật súng. 2013 là năm nổ ra nhiều cuộc tranh luận lớn về luật súng.
Trong khi một số tiểu bang khác muốn kiểm soát súng chặt chẽ hơn, thì Alabama thông qua một luật mới khẳng định quyền mang súng của cư dân, miễn là mọi người có thể nhìn thấy khẩu súng.
Dân biểu Paul Beckman đảng Cộng Hòa cho biết mọi người có quyền bảo vệ bản thân họ, gia đình họ và tài sản của họ. Ông nhiệt tình ủng hộ đề xuất này. Thực ra đó là điều mà nước Mỹ công nhận ngay từ khi vừa mới thành lập, đó là ai cũng có quyền tự vệ.
Chủ tịch tổ chức Bama Carry, ông Eddie Fulmer nói chính quyền không có lý do gì hạn chế quyền mang súng của cư dân Alabama.
Nhiều người có mặt trong cuộc tuần hành cho biết họ lái xe hơn 3 giờ để biểu thị sự ủng hộ của họ với Tu Chính Án số 2.

Bích Nga