Tuần hành ủng hộ liên danh Biden – Harris tại Little Saigon, Nam California

Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 10/10/2020 tại khu Catinat Plaza trên đại lộ Bolsa – Trần Hưng Đạo, thành phố Westminster, Nam California, Hội Người Mỹ Gốc Việt đã cùng nhàu tổ chức buổi tuần hành để ủng hộ liên danh Biden-Harris