Tuần hành tại thành phố Tustin, California chống nạn kỳ thị người Mỹ gốc Á

Tuần hành tại thành phố Tustin, California chống nạn kỳ thị người Mỹ gốc Á

Vào sáng ngày thứ Bảy (ngày 24/4), có hơn 100 người Mỹ gốc Việt đã xuống đường tuần hành để chống lại nạn kỳ thị chủng tộc tại công viên Peppertree Park, thành phố Tustin, Nam California.

Buổi tuần hành được tổ chức bởi StopTheHateOC và OCForBlackLives. Buổi tuần hành có sự tham dự của thị trưởng thành phố Tustin  Letitia Clark, cô ulie Diep Slp, James Mai, Nicole Vinh-Nguyễn, Alvinder Chawla, bác sĩ Ngô Bá Định. Những bài diễn văn của các vị dân cử Hoa Kỳ cho thấy người Mỹ gốc Á không đơn độc trong cuộc chiến chống lại nạn kỳ thị người Mỹ gốc Á. Ngoài ra, sở cảnh sát của thành phố Tustin cũng ủng hộ và bảo vệ an ninh cho buổi tuần hành.

Trong bài diễn văn của diễn giả James Mai, ông nói rằng mọi người cần phải liên kết để bảo vệ và chống lại yếu tố tội phạm, các vấn đề về tinh thần, sự kỳ thị và sự ngó lơ. Ông cho rằng họ cần nhìn xa hơn và hành động. Ông đặt câu hỏi rằng liệu bạn muốn được ghi nhớ trong sử sách với vai trò chỉ là một người thờ ơ đứng nhìn hay là một người đã hành động trong những thời điểm lịch sử này.

Có thể nói rằng buổi tuần hành chống kỳ thị người Mỹ gốc Á hôm 24 tháng 04 là buổi tuần hành thành công nhất từ trước đến nay, và tuần hành trên các con đường của thành phố Tustin.