Tuần hành tại Lakemba – Úc Châu vì đạo luật về nạn kì thị

Ngày 31/3/2017 vừa qua, hàng ngàn người với đủ mọi sắc tộc đã cùng nhau xuống đường tuần hành tại thành phố Lakemba, Úc Châu để kêu gọi chính phủ giữ nguyên đạo luật 18C về nạn kỳ thị tại Úc.