Tuần hành phản đối After School Satan Club tại Portland, Oregon

Vừa qua lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 10 năm 2016, cư dân Mỹ và Việt Nam tại thành phố Portland đã biểu tình tuần hành trước trường tiểu học Sacramento, Portland nhằm kêu gọi lương tâm của giới chức trong nghành giáo dục loại bỏ chương trình của giáo phái Satan. Đồng thời ngăn chặn việc đưa chương trình giáo dục phi đạo đức và vô cùng nguy hại cho trẻ em vào trong các trường học tại Oregon. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.