09/03/2015 | 0

Tuần hành kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 ở New York

Tuần hành kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 ở New York

New York, New York. (CBS) – Hàng ngàn người tuần hành qua thành phố New York hôm Chủ Nhật để kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3.

Nam giới và phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới tụ họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc trước khi đi tới Times Square, góp tiếng nói đòi hỏi bình đẳng giới tính trên toàn cầu. Phu nhân Thị trưởng New York Chirlane McCray nói mọi người đang đi theo bước chân của các thế hệ đấu tranh cho sự bình đẳng. Bà nói Ngày Quốc Tế Phụ Nữ kỷ niệm sự kiện năm 1908, khi hàng ngàn phụ nữ tuần hành khắp thành phố để yêu cầu thời gian làm việc ngắn hơn, được trả lương tốt hơn và có quyền đi bầu. Bà nói cuộc tuần hành khởi xướng từ cách đây hơn một thế kỷ, nhưng ngày nay họ vẫn còn con đường dài trước khi có được sự bình đẳng.

Trước khi cuộc tuần hành bắt đầu, nhiều viên chức Liên Hiệp Quốc cho biết họ đạt được một số thành công qua Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh Hành động, có chữ ký của 189 chính phủ năm 1995 để bảo đảm việc thực hiện quyền phụ nữ. Tuy nhiên, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho những gì đạt được vẫn còn quá chậm và không đồng đều. Người tham gia cuộc tuần hành cho biết 20 năm trước, tình trạng vẫn vậy và 20 năm sau, có thể vẫn chưa có tiến bộ nhiều. Phụ nữ vẫn là nạn nhân của hãm hiếp, bạo lực và ngược đãi. Việc bắt cóc hãm hiếp được sử dụng như vũ khí chiến tranh ở Nigeria và Somalia, cũng như ở Iraq và Syria. (Mai Đức)