Tuần hành của hệ thống chùa Tầm Nguyên ở Nam Cali chống nghị quyết 36 của CSVN

Chủ Nhật ngày 1 tháng 12, Thượng toạ Thích Thông Lai hướng dẫn các tăng ni và Phật tử của hệ thống chùa Tầm Nguyên, cùng với một số người Việt ở thành phố Westminster, Nam California xuống đường biểu tình tuần hành đầy khí thế khoảng hơn 700 người trên Đại Lộ Bolsa để chống Cộng Sản Việt Nam, chống Việt gian và nghị quyết 36 của CSVN