Tuần hành bằng xe tố cáo hiểm hoạ Trung Cộng ở Massachusetts

Sau hơn 4 tháng hoạt động cùng đại diện FAPA của Đài Loan, và Pháp Luân Công (Falun Gong) của Cộng Đồng Trung Hoa Quốc Gia, một số thân hào nhân sĩ và quý chiến hữu thuộc Tâp Thể Chiến Sĩ VNCH vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã hình thành ban tổ chức một cuộc Tuần Hành bằng xe: Tố Cáo hiểm họa Trung Cộng. Cuộc biểu tình được tổ chức vào ngày thứ bẩy 22 tháng 5 năm 2021 vừa qua. Phóng viên Trường Giang tường trình sau đây: