Tù nhân lương tâm Lê Thanh Tùng mãn hạn tù

Ngày 29/06/15, tù nhân lương tâm Lê Thanh Tùng đã mãn hạn tù trước thời hạn 5 tháng tại trại giam Yên Định, Thanh Hóa. Năm 2012, ông bị tòa án Hà Nội kết án 4 năm tù và 3 năm quản chế theo điều 88 bộ luật hình sự, tội “tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Đầu tháng 7/2015, Hội bầu bí tương thân và những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền đã đến Sóc Sơn, Hà Nội thăm ôm. Ông chia sẻ rằng đã bị các quản giáo ngược đãi vì không nhận tội trước tòa. Mời quý vị cùng lắng nghe tù nhân lương tâm Lê Thành Tùng nói về tình trạng sức khỏe của mình, diễn biến phiên tòa cũng như sự ngược đãi trong chốn lao tù cộng sản trong phóng sự sau đây.