09/06/2021 | 183

Từ năm 2022, người dân Sài Gòn phải trả tiền đã sử dụng nước và thuế sử dụng nước

Từ năm 2022, người dân Sài Gòn phải trả tiền đã sử dụng nước và thuế sử dụng nước

Hồ chứa nước sạch của một công ty để bán cho người dân Sài Gòn- Nguồn hình Ngọc Dương, Thanh niên

Tin Saigon.- Báo Thanh niên ngày 8 tháng 6 năm 2021 loan tin, nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn vừa ban hành bảng giá thu tiền dịch vụ thoát nước và giải quyết nước thải trong giai đoạn 2022-2025. Nội dung của bảng giá là, hiện tại nhà cầm quyền đang bán nước sinh hoạt cho người dân với giá bình quân là 9,590 đồng/1 mét khối, và sau khi người dân sử dụng nước đã mua thì phải trả thêm cho nhà cầm quyền 1,439 đồng/1 mét khối tiền sử dụng nước mình mua.

Nhà cầm quyền thành phố giải thích, sau khi sử dụng nước thì người dân đã xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước mà nhà cầm quyền xây dựng. Nhà cầm quyền thành phố sẽ thu tiền theo cách tăng luỹ tiến, nên đến năm 2025, giá bán nước sinh hoạt sẽ tăng lên 11,422 đồng/1 mét khối, và tiền xả nước thải sinh hoạt là 3,426 đồng/mét khối, đây là giá mà nhà cầm quyền chưa cộng thêm 10% tiền thuế giá trị gia tăng. Nên nếu cộng thêm tiền thuế giá trị gia tăng thì số tiền thu của người dân sẽ nhiều hơn.

Nhà cầm quyền thành phố cho biết, đối với những gia đình không mua nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, mà chỉ sử dụng nước giếng thì sẽ bị nhà cầm quyền thu tiền lệ phí bảo vệ môi trường. Trong một diễn biến khác, theo phản ánh của người dân Sài Gòn, vừa qua nhà cầm quyền thành phố cũng đã tăng thu tiền dịch vụ thu gom rác thải gia đình từ 15,000 đồng một tháng lên đến 60,000 đồng một tháng mà không có bất kỳ thông báo nào cho người dân biết trước.

An Nhiên