29/03/2022 | 100

Từ năm 2022 đến 2024, nhà cầm quyền cộng sản phải trả hơn 1 triệu tỷ đồng tiền nợ công

Từ năm 2022 đến 2024, nhà cầm quyền cộng sản phải trả hơn 1 triệu tỷ đồng tiền nợ công

Biểu đồ vay tiền của nhà cầm quyền- Nguồn hình Vietnamnet

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 29 tháng 3 năm 2022 loan tin, bộ Tài chính Cộng sản cho biết, trong 3 năm từ 2022 đến 2024, nhà cầm quyền Cộng sản phải lo trả 1.19 triệu tỷ đồng tiền nợ công. Trong đó, nhà cầm quyền phải trả nợ vay để dùng trực tiếp là 1,045 triệu tỷ đồng, 146,000 tỷ đồng còn lại là khoản nợ mà nhà cầm quyền đi vay về cho vay lại.

Bộ Tài chính Cộng sản tính toán, trong hai năm 2022 và 2023, mức tăng bộ chi ngân sách tối đa là 240,000 tỷ đồng. Tính riêng năm 2022, nhà cầm quyền đặt ra nhiệm vụ là phải huy động vốn vay được 573,546 tỷ đồng để, vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương Cộng sản là 450,000 tỷ đồng, và số còn lại là để trả nợ gốc của ngân sách trung ương Cộng sản.

Để có tiền trả nợ, và chi ngân sách, trong năm 2020- 2024, nhà cầm quyền phải huy động vốn vay tối đa là hơn 2 triệu tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách trung ương Cộng sản là khoảng 1.31 triệu tỷ đồng; vay để trả nợ gốc của nhà cầm quyền là khoảng 612,000 tỷ đồng; vay về phân chia cho uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi ngoại quốc là khoảng 117,000 tỷ đồng.

Nếu trong trường hợp thị trường vay vốn của nhà cầm quyền có nhiều bất lợi, thì nhà cầm quyền sẽ phải tăng lãi suất vay, hoặc huy động công cụ nợ kỳ hạn dưới 5 năm để đáp ứng kế hoạch tài chính cho nhà cầm quyền.

Bộ Tài chính Cộng sản lên phương án, dự trù đến năm 2024 nợ công sẽ bằng khoảng 46% đến 47% GDP, nợ nhà cầm quyền khoảng 44% đến 45% GDP; trách nhiệm trả nợ trực tiếp của nhà cầm quyền so với thu ngân sách là khoảng 24% đến 25%.

An Nhiên