02/12/2019 | 3

Từ năm 2020 người Việt muốn có giấy phép lái xe phải học môn đạo đức

Từ năm 2020 người Việt muốn có giấy phép lái xe phải học môn đạo đức

hực hành lái xe- Nguồn hình: Diễn đàn lái xe

Tin Vietnam.- Báo Trithucvn ngày 2 tháng 12 năm 2019 loan tin, theo quy định mới nhất của bộ Giao thông vận tải Cộng sản Việt Nam thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, người dân Việt Nam muốn thi bằng lái xe các hạng B1, B2, và C thì phải học thêm môn Đạo đức.

Các nội dung mà người đăng kí thi giấy phép lái xe phải học gồm: những vấn đề cơ bản về phẩm chất đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Đạo đức nghề nghiệp của người lái xe. Cơ chế thị trường và sự cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh vận tải. Trách nhiệm, quyền hạn của người sử dụng lao động, của lái xe trong kinh doanh vận tải. Văn hoá giao thông. Phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông.

Và để bảo đảm cho việc những người thi giấy phép lái xe phải học đầy đủ các môn học trên, thì bộ Giao thông vận tải yêu cầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, các cơ sở đào tạo lái xe phải lắp thiết bị giám sát thời gian học lý thuyết như thiết bị chấm vân tay cho học viên. Những học viên nào học đầy đủ thời gian của các môn trên thì mới được dự thi sát hạch lái xe.

An Nhiên