27/07/2015 | 2

Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam

Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ sẽ thăm Việt Nam

Đại sứ Osius cho biết, tân Tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ Paul Zukunft dự kiến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9. Đại sứ Osius nói lực lượng cảnh sát tuần duyên Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ trong thời gian qua đã có sự hợp tác tốt đẹp. Trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã đến thăm một sở chỉ huy của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam tại Hải Phòng. Khi Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ có Tư lệnh mới, ông Ashton Carter có thể sẽ sang Việt Nam để tìm hiểu việc hợp tác giữa hai lực lượng.

Đại sứ Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đã thảo luận nhiều lĩnh vực hợp tác khác, trong đó có khả năng hai bên hợp tác sản xuất vũ khí trong thời gian tới. Khả năng tiến tới hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng có thể trở thành nội dung thảo luận tại Vòng đối thoại về chính sách quốc phòng Việt – Hoa Kỳ diễn ra vào tháng 9 tới.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh hoan nghênh chuyến thăm và sẽ giao các cơ quan trách nhiệm chuẩn bị cho chuyến thăm này. Ông Vịnh cũng cho biết trong thời gian ngắn tới đây, Việt Nam dự định sẽ công bố bản đồ vẫn còn bom mìn toàn quốc, với sự giúp đỡ của phía Hoa Kỳ.

Thanh Lan / SBTN