Tự do bầu cử ở Việt Nam vẫn là giấc mộng xuân thì

Từ đầu tháng 2 đến nay, một số luật sư, nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam đã thông báo trên Facebook về kế hoạch ứng cử vào nghị trường Quốc Hội. Ghi nhận của phóng viên SBTN tại Sài Gòn với nhà báo Phạm Chí Dũng – Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập VN, và bác sĩ Đinh Đức Long – một thầy thuốc gắn bó lâu nay của chương trình thăm khám sức khỏe Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Cả hai vị đều cho rằng cần cổ võ chuyện tự ứng cử, bởi tự do – dân chủ chưa bao giờ là món quà được tặng không.