09/07/2015 | 3

Từ chối làm bánh cưới cho cặp đồng tính

Từ chối làm bánh cưới cho cặp đồng tính

Denver, Colorado. (CBS) — Chiếc bánh cưới cho một cặp đồng tính đang ở trung tâm của một vụ kiện tại tòa kháng cáo Colorado.

Chủ nhân tiệm bánh ở Lakewood nói rằng, ông không thể làm chiếc bánh này vì nó đi ngược lại tín ngưỡng của ông. Cặp đồng tính đã thắng vụ kiện ở tòa dưới nói rằng, họ đã bị tiệm bánh kỳ thị. Tòa kháng cáo Colorado giờ đây đang xét đơn kháng cáo của người chủ tiệm bánh. Tại trung tâm của vụ kiện là thợ làm bánh Jack Phillips, chủ tiệm bánh Masterpiece Cakeshop, và cặp đồng tính nam Charlie Craig và David Mullins, vừa thành hôn tại Massachusetts và muốn có một chiếc bánh cưới để ăn mừng ở Colorado. Ông Phillips nói ông không có vấn đề gì khi phục vụ người đồng tính tại cửa tiệm của mình, nhưng làm bánh cưới cho một hôn lễ đồng tính sẽ vi phạm tín ngưỡng Thiên Chúa giáo của ông.

Đại diện của cặp đồng tính là Luật sư Ria Mar thuộc Liên Hội Dân Quyền Mỹ ACLU, nói rằng nếu chủ tiệm bánh thắng kiện, thì mai này một chiếc xe bus có thể từ chối chở một người phụ nữ đi làm, vì niềm tin tôn giáo chống lại việc phụ nữ đi làm bên ngoài ngôi nhà của mình; một khách sạn có thể từ chối cho một gia đình đa chủng tộc thuê phòng vì niềm tin tôn giáo chống lại quan hệ dị chủng; và một bệnh viện có thể từ chối chăm sóc một đứa trẻ có phụ huynh đồng tính vì niềm tin tôn giáo chống lại phụ huynh đồng tính. (Huy Lam)