Từ biểu tình tại Pháp nhìn về Việt Nam

Từ tháng 3 đến nay, các nghiệp đoàn tại Pháp liên tục biểu tình để phản đối dự luật cải tổ luật lao động. Ngay cả lúc Paris đang tổ chức giải bóng đá Âu châu 2016; thứ ba, ngày 14 tháng 6 cũng đã có khoảng 500 000 người biểu tình trên toàn nước Pháp. Tại Paris có khoảng 80 000 người xuống đường phản đối dự luật mang tên bà bộ trưởng bộ lao động El Khomri. Các nghiệp đoàn Pháp được tự do bày tỏ ý kiến, còn tại Việt Nam thì sao? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.