Từ bán vé số, sang lượm ve chai trong những ngày cách ly xã hội ở Sài Gòn

Từ bán vé số, sang lượm ve chai trong những ngày cách ly xã hội ở Sài Gòn

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra lệnh cách ly xã hội và mọi người ở nhà. Các cơ sở thương mại không thiết yếu phải đóng cửa. Lệnh này gây khó khăn cho những người bán vé số. Không còn con đường nào sống, họ chuyển qua đi lượm ve chai.