Tưởng niệm 46 năm Quốc Hận tại Bắc California

Vào chủ Nhật ngày 25 tháng 04, lễ tưởng niệm năm thứ 46 ngày Quốc Hận 30/4 tại San Jose năm nay được tổ chức rất long trọng trước tượng Đức Thánh Trần trong khu thương xá Grand Century thành phố San Jose. Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sự sau đây: