12/02/2016 | 0

TTK UN Ban Ki-Moon viếng thăm Canada

TTK UN Ban Ki-Moon viếng thăm Canada

Ottawa, Canada. (Reuters) – Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon đã viếng thăm Canada trong ngày Thứ Năm, thảo luận nhiều vấn đề với Thủ tướng Justin Trudeau.

Trong đó có thay đổi khí hậu, người tỵ nạn Syria và các hoạt động gìn giữ hòa bình. Cuộc họp cho thấy chính phủ Canada có dấu hiệu muốn cộng tác với Liên hiệp quốc, tiếp cận với chính trị toàn cầu nhiều hơn sau khi lạnh nhạt với Liên hiệp quốc trong các năm gần đây. Sau khi gặp Thủ tướng Justin Trudeau, ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc đã nói với báo chí rằng: “ Thủ tướng Trudeau đã tuyên bố tái cam kết với Liên hiệp quốc và nhiệt thành đón nhận những sự tái cam kết này. Ông cảm ơn Thủ tướng.” Thủ tướng Trudeau nói rằng: “Ông ta tái xác định sự cam kết của chính phủ để làm tăng khả năng duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hiệp quốc, trong đó có gia tăng ủng hộ cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, đóng góp nhiều hơn vào sự hòa giải, ngăn ngừa xung đột và những nỗ lực tái thiết sau các vụ xung đột.” Thủ tướng Trudeau cũng thông báo Canada tiếp tục tìm ghế hội viên tại Hội đồng Bảo an.

Trong năm 2010, Canada đã thất bại trong việc vận động tìm ghế hội viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an. (Hồng Tú)