18/09/2014 | 1

TT Putin nói rằng cấm vận vi phạm nguyên tắc tổ chức mậu dịch thế giới

TT Putin nói rằng cấm vận vi phạm nguyên tắc tổ chức mậu dịch thế giới

Moscow – Nga. (Reuters) – Hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Tây phương cấm vận Nga là hành động vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Mậu dịch Thế giới và cách đối phó là phát triển thị trường nội địa.

Trong cuộc họp với các giới chức cao cấp, Tổng thống Putin nói rằng ông ta không có ý định trả đũa các biện pháp cấm vận của Tây phương. Mục tiêu của Nga hiện giờ dùng lợi thế cạnh tranh chính của Nga, là một thị trường nội địa rộng lớn và các cơ xưởng Nga phải chế tạo sản phẩm có chất lượng cao hơn. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã làm cho liên hệ giữa Nga và Tây phương xuống mức thấp nhất chưa từng có sau Chiến Tranh Lạnh.

Tổng thống Putin nói rằng ông ta hiểu đang có những điều mà các nước Tây phương coi trọng hơn điều kiện bình thường của một nền kinh tế thế giới. Chúa Trời sẽ phán xét họ. Đây là quyết định của họ. Nhưng để có những biện pháp bảo vệ thích ứng, trước hết Nga phải nghĩ tới quyền lợi chính mình, phát triển và bảo vệ các nhà sản xuất Nga trước sự cạnh tranh không công bằng. Nga đã gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới hay WTO trong năm 2012 sau 18 năm thương lượng điều kiện.

Các nước áp đặt cấm vận với Nga không cần chứng minh hợp lý trước WTO ngoại trừ bị thách thức trong một cuộc tranh chấp thương mại. Chứng minh giới hạn thương mại có thể từ lý do môi trường, sức khỏe cho tới những lý do tôn giáo. Nhưng cấm vận rộng rãi của Tây Phương đối với Nga chỉ có thể giải thích vì quan tâm an ninh quốc gia. Điều này có thể là một sự tranh luận chính đáng, nhưng chưa bao giờ có trong những sự tranh chấp ở WTO và nó có thể làm sáng tỏ tin tưởng hỗ tương. (H. Võ)