03/12/2015 | 0

TT Putin kêu gọi sẵn sàng bị cấm vận lâu dài

TT Putin kêu gọi sẵn sàng bị cấm vận lâu dài

Moscow, Nga. (Reuters) – Hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã kêu gọi người Nga kiên nhẫn chịu đựng trong lúc nền kinh tế suy thoái vì bị cấm vận.

Qua bài diễn văn thường niên gởi quốc dân, Tổng thống Putin nói rằng, trong năm qua, Nga đã gặp những thách thức kinh tế nghiêm trọng, dầu lửa và các loại hàng hóa xuất cảng khác xuống giá, các định chế và các công ty Nga tiếp xúc với thị trường tài chánh thế giới bị giới hạn. Ông ta biết khó khăn kinh tế ảnh hưởng tới mức sống căn bản của người dân và người Nga đang hỏi khi nào nước Nga có thể vượt qua những sự khó khăn này và chính phủ đang làm gì để vượt qua khó khăn? Tình trạng thực tế của Nga rất khó khăn, nhưng không quá nghiêm trọng và đang có những khuynh hướng tích cực. Người Nga phải chịu đựng giá hàng hóa xuất cảng giảm trong một thời gian dài, nhưng chính phủ đang chuẩn bị để trợ cấp.

Những ngành kỷ nghệ gặp rủi ro nhất là xây cất, sản xuất xe hơi, kỷ nghệ nhẹ, xây đường sắt, chính phủ sẽ có những chương trình trợ cấp đặc biệt và đang có các nguồn tài chánh cho các chương trình trợ cấp này. Tổng thống Putin cũng kêu gọi ngoại quốc đầu tư ở Nga. Các nhà lãnh đạo Âu châu họp riêng bên lề cuộc họp thượng đỉnh các nước G-20 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định kéo dài lệnh cấm vận đối với Nga cho tới tháng 7 năm 2016. (Robert Võ)