26/05/2015 | 1

TT Obama yêu cầu Thượng Viện đạt thỏa thuận về NSA

TT Obama yêu cầu Thượng Viện đạt thỏa thuận về NSA

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama kêu gọi Thượng Viện giải quyết bế tắc về đạo luật cho phép thu thập dữ liệu điện thoại của người dân Hoa Kỳ.

Chương trình của Cơ Quan An Ninh Quốc Gia sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 6, chỉ trừ khi Quốc Hội đồng ý tạm thời gia hạn chương trình hoặc thay thế bằng dự luật mà Hạ Viện đã thông qua. Trước các phóng viên tại Phòng Bầu Dục, ông Obama kêu gọi các thượng nghị sĩ làm việc thông qua kỳ nghỉ của Quốc Hội để giải quyết vấn đề. Tuần trước, Hạ viện đã thông qua với đa số phiếu áp đảo một dự luật vừa gia hạn Bộ luật Yêu nước thông qua sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, vừa chấm dứt việc thu thập ồ ạt các dữ liệu điện thoại của hàng triệu người dân Hoa Kỳ.

Theo dự luật Tự Do Hoa Kỳ, vốn được Tổng thống Barack Obama, các viên chức tình báo và thực thi pháp luật hàng đầu của Hoa Kỳ ủng hộ, Cơ Quan An Ninh Quốc Gia sẽ phải chấm dứt việc thu thập dữ liệu từ điện thoại và các cuộc nói chuyện điện thoại của công dân Hoa Kỳ song vẫn được phép tiếp cận dữ liệu ghi âm của các công ty điện thoại trong một số trường hợp. (Nguyên Trân)