11/02/2015 | 0

TT Obama yêu cầu cho phép dùng quân đội

TT Obama yêu cầu cho phép dùng quân đội

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama đã chuyển lên Quốc Hội yêu cầu cho phép sử dụng sức mạnh quân sự để chống lại phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo, giới hạn hoạt động chống phiến quân trong vòng 3 năm và cấm sử dụng binh lính Hoa Kỳ trong cuộc phản công kéo dài trên bộ.

Theo văn bản, ông Obama cũng muốn thay đổi điều luật mà Quốc Hội thông qua từ năm 2002 để cho phép thực hiện cuộc chiến Iraq. Tổng thống Obama cho rằng ông có quyền ra lệnh thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm Quốc Gia Hồi giáo ở Syria và Iraq dựa trên dự luật cho phép mà Quốc hội thông qua năm 2001 sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Đề xuất của Tổng Thống Barack Obama phải được sự chuẩn thuận của cả Thượng Viện và Hạ Viện, dự trù gây ra một cuộc tranh luận mạnh mẽ giữa các thành viên của đảng Dân Chủ. Đây là những người thường cảnh giác trước một cuộc chiến khác ở Trung Đông, và các thành viên đảng Cộng Hòa, những người đang thúc đẩy các biện pháp mạnh mẽ hơn để chống lại phiến quân. (Nguyên Trân)