24/04/2016 | 1

TT Obama xem xét tư pháp hình sự

TT Obama xem xét tư pháp hình sự

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng Thống Barack Obama thông báo, bộ Tư Pháp sẽ có hành động để tạo thuận lợi cho các cựu tù nhân tái hội nhập vào xã hội.

Bộ Tư Pháp đang tập trung đặc biệt vào việc xây dựng các chương trình tái hội nhập mạnh và cho thấy họ có thể giúp cho cộng đồng an toàn hơn. Công bố trên được đưa ra ngay khi Bộ Tư Pháp kỷ niệm Tuần Tái Hội Nhập Quốc Gia từ ngày 24 tới ngày 30 tháng 4. Tổng thống cũng tiết lộ chính phủ sẽ ban hành phúc trình mới về chi phí kinh tế của tỷ lệ giam giữ cao, cùng với những nỗ lực mới, yêu cầu các công ty tư nhân mướn cựu tù nhân. Ông Obama lưu ý rằng mặc dù nhiều người phải bị giam giữ nhưng cũng có nhiều người đang phải ở đằng sau song sắt bởi vì Hoa Kỳ có các chính sách hình sự tội phạt, bao gồm luật kết án không công bằng cần phải cải tổ.

Ông nói thêm rằng các tù nhân cũng gây thiệt thòi cho các cộng đồng thiểu số, với tỷ lệ người dan đen và người gốc Latinos cao hơn so với nhiều da trắng. Bất chấp thúc đẩy mới để cải tổ tư pháp hình sự, tổng thống thừa nhận cần phải thực hiện thêm nhiều bước trong tương lai, bao gồm giải quyết các vấn đề gốc rễ, từ các trường học thiếu tài trợ cho tới nhà tù quá đông đúc, đồng thời khám phá các giải pháp cho nhà tù, chẳng hạn các tòa án về ma túy và điều trị sức khỏe tâm thần.

Cuối cùng, Tổng thống kêu gọi Quốc Hội thông qua dự luật cải tổ tư pháp hình sự lưỡng đảng. (Nguyên Trân)