23/05/2015 | 0

TT Obama vinh danh các binh sĩ tử trận

TT Obama vinh danh các binh sĩ tử trận

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama kỷ niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong bằng cách vinh danh các quân nhân đã hy sinh mạng sống của mình trong khi phục vụ đất nước, để mọi người có thể sống trong tự do và an ninh.

Tổng thống sẽ dành ngày Chiến Sĩ Trận Vong đầu tiên kể từ khi cuộc chiến tại Afghanistan kết thúc ở Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, tưởng nhớ hơn 2,200 người Hoa Kỳ yêu nước đã hy sinh mạng sống trong cuộc xung đột đó, cũng như các binh sĩ tử trận khác. Ông Obama kêu gọi tất cả mọi người dân Hoa Kỳ dành ngày Thứ Hai để nhớ tới và tôn vinh các anh hùng, những quân nhân tiếp tục phục vụ và hy sinh mạng sống, cam kết với mục đích tự do và quốc gia mà họ chiến đấu để bảo vệ.

Tại Afghanistan, binh sĩ Hoa Kỳ nay đang thực hiện sứ mệnh mới là huấn luyện và tư vấn cho lực lượng Afghanistan. Giống như những thế thệ anh hùng trước họ, những công dân Hoa kỳ đó hiến dâng mọi thứ họ có, không để tìm kiếm vinh quang, không phải để được biết ơn, mà là cho điều còn cao cả hơn chính bản thân họ. Chúng ta không thể mang họ trở về. Chúng ta cũng không thể xoa dịu nỗi đau của gia đình và bạn bè của những người đã hy sinh. Điều chúng ta phải làm là hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng cho họ, chăm sóc cho gia đình họ, và các cựu chiến binh từng phục vụ với họ. (Nguyên Trân)