TT Obama viếng thăm Đức Giáo hoàng Francis

Đức Giáo hoàng Francis đã tiếp tổng thống Obama tại Vatican.