21/08/2015 | 1

TT Obama tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Washington

TT Obama tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Washington

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tiểu bang Washington.

Viện trợ liên bang nay sẽ giúp các chính quyền địa phương và cư dân đối phó với đợt cháy rừng dữ dội ngày càng lan rộng. Hôm Thứ Sáu, ông Obama đã ký tuyên bố tình trạng khẩn cấp, ủy quyền cho Bộ Nội An và Cơ Quan Quản Trị Khẩn Cấp Liên Bang kết hợp các nỗ lực cứu trợ thiên tai. Lệnh bao gồm 11 quận ở miền trung và đông tiểu bang Washington, cùng một số khu vực bộ lạc. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi sanh mạng của ba lính cứu hỏa ở trung bắc tiểu bang Washington và lan rộng hơn 100 dặm vuông trong một ngày.

Sáng Thứ Sáu, phát ngôn viên sở Cứu Hỏa Rick Isaacson cho biết ngọn lửa đã lan rộng thêm hơn 252 dặm vuông kể từ sáng Thứ Năm. Theo ông, lính cứu hỏa vẫn chưa kiểm soát được do lửa tiếp tục vượt quá đường ranh cản lửa. Các viên chức không biết bao nhiêu căn nhà hay các tòa nhà khác bị thiêu hủy. Họ đã ra lệnh di tản một phần thị trấn Okanogan, có 2,500 cư dân. Hiện có 820 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa, 2 ngày sau khi lửa trùm lên lính cứu hỏa, làm 3 người bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương. (Nguyên Trân)