02/08/2016 | 1

TT Obama tuyên bố ông Trump không phù hợp làm Tổng Thống

TT Obama tuyên bố ông Trump không phù hợp làm Tổng Thống

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obam tuyên bố ông Donald Trump không phù hợp làm tổng thống.

Theo ông Obama, vị ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa tấn công gia đình trung úy Lục Quân người Hồi Giáo bị thiệt mạng ở Iraq. Ông Trump dường như không có hiểu biết cơ bản về các vấn đề quan trọng ở Âu Châu, Trung Đông và Á Châu. Điều đó có nghĩa là ông Trump không được chuẩn bị tốt để đảm nhiệm vai trò tổng thống.

Tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc với Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long, ông Obama nói rằng tới một thời điểm nào đó, các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa cần phải nói đây không phải là người họ có thể ủng hộ làm tổng thống Hoa Kỳ.

Theo ông Obama, nhiều nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa, trong đó có Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan, lãnh đạo đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell và Thượng Nghị Sĩ John McCain, liên tục chỉ trích các tuyên bố mà ông Trump đưa ra, nhưng họ vẫn tiếp tục ủng hộ ông làm tổng thống. (Nguyên Trân)