16/01/2015 | 1

TT Obama, TT Cameron thảo luận về an ninh mạng

TT Obama, TT Cameron thảo luận về an ninh mạng

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama và Thủ Tướng Anh David Cameron có một cuộc hội đàm tại Phòng Bầu Dục vào hôm Thứ Sáu, tập trung vào những nỗ lực hợp tác giữa cơ quan tình báo Anh và Hoa Kỳ trong lãnh vực không gian mạng.

Ông Obama và Thủ Tướng Cameron thảo luận về những thách thức trong việc cân bằng an ninh quốc gia mà vẫn duy trì internet mở và tự do. Hai bên đồng ý tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Anh quốc cùng các chuyên gia an ninh mạng. Cơ quan tình báo GCHQ của Anh và Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ dự trù thực hiện một cuộc diễn tập chiến tranh mạng chung. Cuộc diễn tập đầu tiên vào cuối năm nay dự trù sẽ có sự tham gia của Ngân Hàng Anh và các ngân hàng thương mại ở cả Luân Đôn và Wall Street.

Ngoài ra, ông Cameron và ông Obama cũng thảo luận về chiến dịch chống phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo. (Nguyên Trân)