16/04/2015 | 2

TT Obama trò chuyện gia đình người đi làm ở N. Carolina

TT Obama trò chuyện gia đình người đi làm ở N. Carolina

Charlotte, North Carolina. (Reuters) – Tổng thống Obama tổ chức buổi trò chuyện với gia đình người đi làm ở thành phố Charlotte hôm thứ Tư.

Tại đây ông quảng bá đề nghị cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu. Trước khi đi vào chủ đề, Tổng thống Obama chỉ vào đồng hồ đeo tay, nói đùa rằng mọi người chỉ còn vài giờ trước khi thời hạn nộp thuế liên bang kết thúc. Sau đó, ông nói muốn cắt giảm thuế cho hơn 5 triệu gia đình trung lưu cần giúp đỡ để trả tiền cho chăm sóc trẻ em. Ông muốn cắt giảm thuế cho hơn 8 triệu gia đình và sinh viên cần giúp đỡ để trả tiền học phí. Ông muốn cắt giảm thuế để giúp 30 triệu công nhân tiết kiệm tiền cho việc nghỉ hưu sau này, cũng như cho 13 triệu công nhân bị trả lương thấp.

Theo Tổng thống Obama, đề nghị của ông sẽ cắt giảm cho tổng cộng 44 triệu gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và lao động. Ông chỉ trích kế hoạch thuế của đảng Cộng Hòa mà ông cho là thiên vị đối với người giàu. Trong số những người tham dự buổi nói chuyện của ông Obama có các nữ blogger là BlogHer và SheKnows, họ tận dụng cơ hội để hỏi tổng thống về một số câu hỏi chung quanh các vấn đề gia đình. Ngoài ra, họ cũng thắc mắc về chi phí chăm sóc trẻ em, chi trả bình đẳng cho phụ nữ và chi phí trường đại học. (Mai Đức)