14/04/2016 | 0

TT Obama tổ chức cuộc đua xe đạp Wounded Warrior tại Toà Bạch Ốc

TT Obama tổ chức cuộc đua xe đạp Wounded Warrior tại Toà Bạch Ốc

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama chào đón các cựu chiến binh tham gia cuộc đua xe đạp mang tên Wounded Warrior tại Tòa Bạch Ốc.

Cuộc đua nhằm nâng cao nhận thức về các quân nhân hoa Kỳ đang phải đối phó với những vết thương về thể chất cũng như tinh thần vì chiến tranh. Ông Obama nói với những người tham dự và gia đình họ rằng các anh hùng đã hiến dâng cuộc đời mình cho nguyên nhân cao cả hơn chính bản thân họ. Hoa Kỳ cam kết sánh vai cùng họ trên mọi nẻo đường, không chỉ khi đất nước cần tới họ mà cả khi họ cần tới.

Theo ông Obama, đó chính là lý do mỗi ngày còn lại trong nhiệm kỳ, ông sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để bảo đảm đất nước phục vụ các quân nhân cũng như các quân phục vụ quốc gia. Ông Obama kêu gọi mọi người thể hiện sự hỗ trợ các gia đình quân nhân, trước khi gọi trẻ em tới giúp ông thổi còi báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Hàng chục quân nhân tham dự sự kiện. Các thương binh đạp xe hai vòng quanh bãi cỏ tại Tòa Bạch Ốc. (Nguyên Trân)