07/10/2015 | 0

TT Obama tin Quốc Hội sẽ phê chuẩn hiệp ước Thái Bình Dương

TT Obama tin Quốc Hội sẽ phê chuẩn hiệp ước Thái Bình Dương

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama nói với một nhóm các lãnh đạo kinh doanh rằng ông tin chính phủ ông sẽ giành chiến thắng. Quốc Hội sẽ phê chuẩn thỏa thuận thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP.

Ông Obama cho biết ông có kế hoạch công bố rộng rãi giá trị của thỏa thuận TPP tới dân chúng, cũng như tới các thị trưởng, thống đốc và cử tri trong nước, để có một cuộc thảo luận khỏe mạnh trước khi Quốc Hội bỏ phiếu cho thỏa thuận. Trong bài diễn văn ngắn gọn tại Bộ Nông Nghiệp, Tổng thống Obama nói ông cũng tin rằng chính phủ có đầy đủ lý lẽ để thuyết phục Quốc Hội tại sao đây là điều tốt cho nước Mỹ, và do đó thỏa thuận sẽ được phê chuẩn. Tổng thống cho biết thỏa thuận TPP sẽ loại bỏ hoặc giảm bớt thuế nước ngoài trên 18 ngàn sản phẩm, đặc biệt là các mặt hàng nông nghiệp. Ông ví dụ Nhật Bản sẽ giảm 38% thuế cho thịt bò Mỹ, và Malaysia giảm 30% thuế cho đồ phụ tùng xe hơi Mỹ. Trong khi Quốc Hội bắt đầu xem xét dự luật thương mại quan trọng này, Tổng thống Obama tiếp tục chiến đấu với nhiều thành viên Dân Chủ, những người phản đối hiệp ước tự do thương mại trong nhiều năm qua.

Liên đoàn Lao động là nơi chống đối TPP mạnh mẽ. Họ cho rằng không chóng thì chầy, người lao động Mỹ sẽ bị mất việc làm. Nhiều chủ hãng sẽ đưa công việc tới những nước có lương thấp và luật lệ môi trường lỏng lẻo. (Mai Đức)