05/01/2016 | 0

TT Obama tin đề nghị mới về súng của ông phù hợp với Hiến Pháp

TT Obama tin đề nghị mới về súng của ông phù hợp với Hiến Pháp

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama tin rằng các đề nghị mới nhằm thắt chặt quy định về súng của ông, phù hợp với quyền mang súng theo hiến pháp Hoa Kỳ.

Các sắc lệnh hành pháp mới này sẽ được công bố trong vài ngày tới. Sau buổi họp với Bộ trưởng Tư Pháp Loretta Lynch, Giám đốc FBI James Comey và quyền Giám đốc Cơ quan Kiểm soát Vũ khí ATF Thomas Brandon, Tổng thống Obama nói với các phóng viên rằng theo sự cố vấn của các thành viên trong nhóm người của ông, những đề nghị mới không chỉ nằm trong thẩm quyền của tổng thống và của ngành hành pháp, mà còn điều mà đại đa số người Mỹ và cả người ủng hộ súng tin vào. Tổng thống bảo đảm mọi người sẽ hiểu biết rất rõ ràng về những đề nghị mới trên. Mặc dù những điều này sẽ không giải quyết hết tội ác bạo lực ở Hoa Kỳ, không ngăn chặn hết các vụ nổ súng, không tước vũ khí khỏi tay bọn tội phạm, chúng có thể cứu nhiều mạng sống, giúp nhiều gia đình tránh khỏi mất mát và đau thương chỉ vì súng nằm trong tay những người không nên cầm súng.

Ông Obama nhấn mạnh các đề nghị của ông không nhắm vào người sở hữu súng hợp pháp. Ông tin rằng các cố vấn của ông xem xét kỹ lưỡng những đề nghị mới, và khẳng định những đề nghị này hoàn toàn phù hợp với Tu Chính Án Số 2, và quyền mang súng hợp pháp của người Mỹ. (Mai Đức)