30/03/2016 | 0

TT Obama tiết lộ kế hoạch hậu Toà Bạch Ốc

TT Obama tiết lộ kế hoạch hậu Toà Bạch Ốc

Washington, DC. (CBS) – Mặc dù Tổng Thống Barack Obama không tiết lộ kế hoạch chuyên nghiệp hậu Tòa Bạch Ốc, nhưng ông nói đùa ông định ngủ bù trong vòng ba, bốn tháng, rồi sau đó sẽ ra ngoài làm một số việc.

Đầu tháng này, tổng thống từng nói rõ ông dự định ở lại thủ đô Washington sau khi hết nhiệm kỳ, ít nhất cho tới khi con gái út Sasha tốt nghiệp trung học. Ông cũng nói ông chưa có kế hoạch gì sau đó. Tại một sự kiện tại Baton Rouge vào tháng Giêng, một thính giả hỏi về dự định của tổng thống sau khi rời văn phòng.

Ông Obama nói ông và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle chưa có cơ hội thực sự ngồi xuống và nghĩ về dự định sau này, mặc dù đưa ra một số gợi ý. Ông Obama nói ông và đệ nhất phu nhân muốn khuyến khích người trẻ tham gia vào cộng đồng của mình. Họ cũng muốn cải thiện giáo dục, bảo đảm hệ thống tư pháp hình sự hoạt động hợp lý, thúc đẩy giáo dục khoa học và hoạt động quốc tế để giúp các quốc gia khác phát triển.

Tại cùng một sự kiện, ông bác bỏ triển vọng đệ nhất phu nhân sẽ ra tranh cử tổng thống trong tương lai. Đầu tháng này, bà Michelle cũng tuyên bố bà sẽ không tranh cử tổng thống. (Nguyên Trân)