22/10/2015 | 1

TT Obama tiếp đón Thủ Tướng Pakistan

TT Obama tiếp đón Thủ Tướng Pakistan

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama tiếp đón Thủ Tướng Pakistan tại Tòa Bạch Ốc để thảo luận về việc tăng cường quan hệ với quốc gia quan trọng trong việc môi giới hòa bình ở Afghanistan.

Cuộc họp mặt giữ ông Obama và ông Nawaz Sharif diễn ra một tuần sau khi tổng thống thay đổi cam kết rút quân khỏi Afghanistan trước khi ông rời nhiệm sở và khi Hoa Kỳ đang chuyển hướng sang hai vấn đề chính trị cốt lõi của cuộc chiến. Đó là những cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình và Palistan là nơi trú ẩn của Taliban. Các nhà lãnh đạo dự trù cũng thảo luận về hỗ trợ tài chánh của Hoa Kỳ cho Islamabad và triển vọng Pakistan chấp nhận giới hạn kho vũ khí nguyên tử của mình.

Tuy nhiên đột phá lớn được coi là khó xảy ra. Chuyến viếng thăm nhấn mạnh sự phức tạp của cuộc chiến Afghanistan mà ông Obama thừa hưởng từ năm 2009, leo thang một năm sau đó với việc Hoa Kỳ tăng quân một phần để buộc Taliban ngồi vào bàn đàm phán. Sau đó ông cam kết chấm dứt cuộc chiến trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào tháng Giêng năm 2017.

Tuy nhiên, tuần trước, ông Obama thông báo ông dự trù giữ lại 5,500 binh sĩ Hoa Kỳ ở Afghanistan sau năm 2016 để tiếp tục huấn luyện và cố vấn cho lực lượng Afghanistan, đồng thời tiêu diệt khủng bố al Qaeda. Quyết định của ông Obama là một thừa nhận phần kết của cuộc chiến sẽ không diễn ra theo đúng kế hoạch. (Nguyên Trân)