21/02/2014 | 0

TT Obama Thúc Đẩy Tăng Lương Tối Thiểu

TT Obama Thúc Đẩy Tăng Lương Tối Thiểu

Washington, DC. (CBS)
Tổng thống Barack Obama gặp một số thống đốc thuộc đảng Dân Chủ tại Tòa Bạch Ốc và thúc đẩy nỗ lực tăng mức lương tối thiểu của liên bang. Ông ca gợi các thống đốc đã tăng mức lương tối thiểu tại các tiểu bang của mình. Ông nói, tăng lương không chỉ là chính sách tốt mà còn là chính trị tốt.
Theo tổng thống, tăng lương tối thiểu được tất cả các thành viên độc lập, Dân Chủ cũng như Cộng Hòa ủng hộ. Ông Obama đang muốn tăng mức lương tối thiểu liên bang từ 7.25 Mỹ kim lên 10.10 Mỹ kim một giờ.
Tổng thống nói, nhiều thống đốc thuộc đảng Dân Chủ đang cố gắng tăng mức lương tối thiểu tại tiểu bang của mình. Ông chỉ ra rằng mức lương tối thiểu đã được tăng tại tiểu bang New Jersey qua một cuộc trưng cầu dân ý, mặc dù bị vị Thống Đốc thuộc đảng Cộng Hòa Chris Christie phản đối. – M. Đức