25/08/2015 | 0

TT Obama thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo

TT Obama thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo

Las Vegas, Nevada. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama tiếp tục thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, tuyên bố những ưu đãi tài chánh mới cho việc phát triển và sử dụng năng lượng mặt trời.

Chương trình bao gồm thêm 1 tỷ Mỹ kim bảo đảm cho vay đối với các dự án nghiên cứu mới và tiết kiệm thời hạn ngắn cho những chủ nhà sử dụng năng lượng tái tạo. Nói chuyện tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Năng Lượng Sách Quốc Gia ở Las Vegas, Nevada, ông Obama lập luận là những người ủng hộ nhiên liệu hóa thạch, cho rằng năng lượng tái tạo quá mắc, được chứng minh là sai vì các nguồn năng lượng, như năng lượng mặt trời và gió ngày càng rẻ hơn.

Hành động trên nằm trong kế hoạch rộng lớn hơn của Tổng Thống Obama để cải thiện tác động của biến đổi khí hậu, mà ông sẽ minh họa trong cả tuần sau trong các chuyến đi tới New Orleans và Alaska. Các biện pháp trên được đưa ra sau khi ông Obama công bố vào đầu tháng này là cho tới năm 2030, Hoa Kỳ sẽ giảm 32% giới hạn khí thải carbon từ các nhà máy năng lượng so với mức năm 2005. Kế hoạch đó bắt buộc phải chuyển đổi sang năng lượng tái tạo từ nhiệt điện để chống lại biến đổi khí hậu, mà ông Obama gọi là mối đe dọa lớn nhất thế giới đang phải đối mặt. (Nguyên Trân)