03/11/2015 | 2

TT Obama thông báo kế hoạch giúp cựu tù tìm việc làm

TT Obama thông báo kế hoạch giúp cựu tù tìm việc làm

Newark, New Jersey. (Reuters) – Tổng thống Obama từng tuyên bố việc cải cách tư pháp hình sự sẽ là ưu tiên hàng đầu trong năm cuối cùng làm việc của ông.

Hôm thứ Hai,ông thông báo một số hành động nhằm giúp cựu tù tái hòa nhập vào xã hội. Xuất hiện tại thành phố Newark, New Jersey, Tổng thống Obama giới thiệu một số biện pháp để giúp cựu tù tránh xa tội phạm. Ông nói chính phủ không thể tiếp tục bắt họ và tống họ vào tù. Chính phủ phải cho họ một nền tảng để rồi thông qua đó, họ có thể trở thành những công dân có ích. Các bước bao gồm việc tài trợ giáo dục liên bang cho cựu tù trong 3 năm, trị giá 8 triệu Mỹ kim. Đồng thời cung cấp những hướng dẫn mới về việc sử dụng hồ sơ tiền án trong việc xác định xem cựu tù nào đủ điều kiện được tiểu bang và liên bang cấp nhà.

Tổng thống Obama cũng yêu cầu Văn phòng Quản lý Nhân sự thực hiện các bước nhằm sửa đổi các quy tắc, không cho phép chủ doanh nghiệp điều tra nguồn gốc tội phạm trong tiến trình tuyển dụng. Tổng thống nói chủ doanh nghiệp nên nhìn vào khả năng làm việc của người xin việc, đừng nên nhìn vào hồ sơ tiền án của họ. Đừng gạt bỏ họ ra ngoài lề chỉ vì họ phạm một sai lầm trong quá khứ.

Tòa Bạch Ốc cho biết biện pháp này sẽ giúp hơn 600 ngàn người được hết hạn tù mỗi năm. (Mai Đức)