15/04/2015 | 0

TT Obama thảo luận về Ebola

TT Obama thảo luận về Ebola

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama cảnh báo các chính phủ và nhân viên y tế công cộng không nên quá tự mãn trong việc diệt trừ nạn dịch Ebola gần đây, ngay cả khi chỉ có chưa tới 40 trường hợp nhiễm bệnh mới tại khu vực Tây Phi vào tuần trước.

Tại Tòa Bạch Ốc, cùng với các tổng thống của Sierra Leone, Liberia và Guinea, ông Obama nói loại vi khuẩn này không thể đoán trước được. Mọi người cần phải cảnh giác và cộng đồng quốc tế cần hợp tác với Sierra Leone, Liberia và Guinea cho tới khi không còn trường hợp nhiễm Ebola nào tại ba quốc gia trên.

Tổng Thống Barack Obama cho biết Hoa Kỳ tự hào vì đã đóng một vai trò quan trọng trong việc dẫn đầu nỗ lực quốc tế để chống lại Ebola. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực lại Sierra Leone, Liberia và Guinea, tái xây dựng hệ thống y tế công cộng của các nước này, cũng như phát triển nền kinh tế bị cuộc khủng hoảng Ebola tàn phá của họ. (Nguyên Trân)