28/05/2015 | 0

TT Obama thăm Trung Tâm Bão Quốc Gia

TT Obama thăm Trung Tâm Bão Quốc Gia

Miami, Floria. (Reuters) – Khi tới thăm Trung Tâm Bão Quốc Gia ở thành phố Miami, tiểu bang Floria trong Thứ Năm ngày 28 tháng 5, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết để đối phó với các trận bão.

Sau khi được các khoa học gia nói về triển vọng bão trong năm nay, ông Obama nói công nghệ phát triển, việc dự báo được cải thiện, các công cụ mà Hoa Kỳ có dự đoán được việc gì có thể xảy ra một cách tốt hơn, chẳng hạn như bão. Ông Obama nói thêm rằng Hoa Kỳ không chỉ có thông tin tốt hơn mà còn có các cơ chế mới để phổ biến thông tin. Tuy nhiên, ông tuyên bố đợt lũ lụt gây chết người gần đây tại Oklahoma và Texas là một lời nhắc nhở không bao giờ quá sớm để chuẩn bị cho thiên tai.

Ngoài ra, Tổng Thống Obama cũng cảnh báo biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đáng kể tới một số trận bão kể cả tốc độ lẫn cường độ. Do vậy Hoa Kỳ đang tập trung vào việc xây dựng vững chắc hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu. (Nguyên Trân)