17/01/2015 | 0

TT Obama: Sự trỗi dậy của Hoa Kỳ là thực

TT Obama: Sự trỗi dậy của Hoa Kỳ là thực

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama thảo luận về bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang sắp tới.

Ông Obama ca ngợi việc làm được tạo thêm nhiều và việc chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của Hoa Kỳ tại Afghansitan để lập luận rằng sự trỗi dậy của Hoa Kỳ là có thật. Tổng thống kể lại những câu chuyện mà nhiều người viết trong thư gởi tới ông, những người sẽ có mặt khi ông đọc bài diễn văn hàng năm Thông Điệp Liên Bang vào Thứ Ba tới. Bà Carolyn đã có thể mở rộng thương nghiệp của mình thông qua chương trình cho tiểu thương mượn nợ của chính phủ. Ngoài ra trong năm nay bà cũng tăng lương giờ cho các nhân viên của mình. Còn Jason, một chiến binh bị thương, từng phục vụ tại Afghanistan và nay trở về nhà cùng vợ và đứa con đầu lòng, vừa chào đời tháng 11 năm ngoái.

Cũng như Victor có thể đủ khả năng chi trả cho khoản nợ đi học của mình với sự trợ giúp của Chương Trình Trả Nợ Dựa Theo Thu Nhập và có bảo hiểm y tế bởi vì luật Chăm Sóc Y Tế Với Giá Phải Chăng, thường được gọi là Obamacare. Theo ông Obama, những câu chuyện của họ là bằng chứng về những thành tựu mà Hoa Kỳ đã đạt được. Tổng thống khuyến khích mọi người theo dõi bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang vào tối Thứ Ba để biết thêm về sự hồi phục của Hoa Kỳ và những bước chính phủ có thể thực hiện để bảo đảm tất cả mọi người dân Hoa Kỳ, không chỉ một số ý người may mắn, được hưởng lợi từ sự trỗi dậy của Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)