20/12/2014 | 0

TT Obama sẽ tự hành động nếu cần

TT Obama sẽ tự hành động nếu cần

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama nghĩ năm 2014 là một năm tốt. Trong bài diễn văn hàng tuần của mình, ông nói khi năm 2014 kết thúc, Hoa Kỳ bước vào một năm mới với niềm tin mới rằng Hoa Kỳ đang thực hiện những bước tiến đáng kể.

Ông Obama nhấn mạnh tăng trưởng việc làm trong suốt nhiệm kỳ của mình. Các doanh nghiệp đã tạo thêm gần 11 triệu việc làm mới. Ông cũng đề cập tới tác động tích cực của Hoa Kỳ đối với dịch Ebola ở Tây Phi, thỏa thuận khí hậu gần đây với Trung Quốc và thay đổi trong quan hệ với Cuba. Tổng thống cũng dành những lời đặc biệt để cảm ơn binh sĩ Hoa Kỳ phục vụ tại những nơi nguy hiểm, đánh dấu sự kết thúc sắp tới trong sứ mệnh chiến đấu của Hoa Kỳ tại Afghanistan và cảm ơn cá quân nhân và sự hy sinh của họ.

Ngoài ra, tổng thống mong muốn hợp tác với Quốc Hội mới do đảng Cộng Hòa kiểm soát để đảo ngược sự sói mòn hàng nhiều thập niên trong việc làm và thu nhập của tầng lớp trung lưu, bảo đảm nền kinh tế, hệ thống tư pháp và chính phủ Hoa Kỳ làm việc chỉ không vì một số ít người mà là toàn bộ mọi người dân. Tổng thống tuyên bố ông sẽ đơn phương hành động khi cần thiết. Ông sẽ dùng 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống để bảo đảm nắm bắt được khoảng khắc mới của Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)