31/03/2015 | 0

TT Obama phủ quyết dự luật Quôc Hội

TT Obama phủ quyết dự luật Quôc Hội

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama vừa phủ quyết một dự luật quốc hội, thay đổi cách các nghiệp đoàn ngành tư nhân bầu chọn lãnh đạo của mình.

Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia loại bỏ thời gian chờ đợi 25 ngày từ lúc cuộc bầu cử nghiệp đoàn được công bố cho tới khi được tổ chức. Đảng Cộng Hòa và các nhóm doanh nghiệp phản đối qui định bởi vì nó gới hạn khả năng các doanh nghiệp chuẩn bị cho cuộc bầu cử nghiệp đoàn. Họ cho rằng qui định trên cũng không cho người lao động có thời gian để đưa ra quyết định về việc tham gia vào nghiệp đoàn. Tuy nhiên Tổng Thống Barack Obama gọi những thay đổi của ủy ban lao động là hợp lý và khiêm tốn. Ông phủ quyết dự luật được Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát gởi tới ông nhằm vô hiệu hóa qui định.

Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia là một cơ quan độc lập của liên bang. Qui định dự trù có hiệu lực vào ngày 14 tháng 4. Ông Obama tuyên bố người dân Hoa Kỳ nên có quyền tự do tham gia vào nghiệp đoàn nếu họ muốn. Ông nghĩ mọi người ở Hoa Kỳ muốn bảo đảm rằng ngay cả khi nền kinh tế đang tăng trưởng, mọi người đều là một phần của sự tăng trưởng đó và mọi người đều chia sẻ và đóng góp vào sự thành công đó. (Nguyên Trân)