10/11/2015 | 0

TT Obama nói về kế hoạch tương lai của ông

TT Obama nói về kế hoạch tương lai của ông

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama nói với một nhóm các nhà hoạt động dân chủ rằng ông có kế hoạch duy trì hoạt động, và tham gia đời sống chính trị sau khi rời văn phòng.

Lúc đó ông sẽ giữ chức vụ quan trọng nhất của đất nước, đó là chức vụ của một công dân. Trò chuyện với Organizing for Action hôm thứ Hai, ông Obama nói lúc đó ông sẽ có cơ hội đến thăm nhóm này thường xuyên hơn, vì hiện giờ ông không thể tự do đi lại theo ý muốn. Organizing for Action là nhóm ủng hộ chương trình nghị sự chính trị của Tổng thống Obama, bao gồm nỗ lực kiềm chế sự nóng lên toàn cầu, và cải tổ luật nhập cư Hoa Kỳ. Tổng thống nói ông sẽ dành thời gian còn lại của nhiệm kỳ để kêu gọi công dân tham gia vào các vấn đề này nhiều hơn.

Theo ông Obama, công việc cải tổ chưa hoàn thành vì không phụ thuộc vào bản thân ông, cũng không phụ thuộc vào một thành viên nào của Quốc Hội, hoặc vào một tổng thống kế nhiệm được bầu lên. Mà tùy thuộc vào mọi người, vào nhân dân. Đoàn kết lại, họ có thể làm được tất cả. Đó là điều mà ông tập trung trong năm cuối ở Tòa Bạch Ốc, là kêu gọi mọi công dân tham gia vào việc nước. Ông xác nhận quyết định không xem xét đường dẫn dầu Keystone, vì dự án này không mang lại lợi ích cho nền kinh tế Hoa Kỳ. (Mai Đức)