25/07/2015 | 0

TT Obama nhấn mạnh thành công cải tổ Wall Street

TT Obama nhấn mạnh thành công cải tổ Wall Street

Washington, DC. (CBS) – Năm năm sau khi thông qua cải tổ Wall Street, Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh thành công mà cải tổ đã đạt được và chặn đường cần phải đi tiếp.

Trong bài diễn văn hàng tuần, ông Obama ca ngợi cải tổ đã giúp Hoa Kỳ phục hồi từ cuộc Đại Suy Thoái. Nhắc tới cuộc khủng hoảng tài chánh, ông Obama cho rằng cuộc khủng hoảng ảnh hưởng tới tất cả mọi người và nhắc nhở mọi nguời đoàn kết. Tuy nhiên 5 năm sau, tổng thống nhấn mạnh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã tạo ra gần 13 triệu việc làm. Thị trường chứng khoán tăng hơn gấp đôi. Theo ông Obama, tiến bộ đó là nhờ vào cải tổ Wall Street, bảo vệ các doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn bộ nền kinh tế từ hành động thiếu trách nhiệm, đe dọa tối tất cả mọi người. Nhưng tổng thống cũng nhấn mạnh đây không phải là một con đường dễ đi, chỉ ra sự vận động hành lang của những nhóm đặc lợi và cản trở từ một số thành viên trong Quốc Hội.

Tuy nhiên ông Obama tuyên bố nếu Hoa Kỳ tiếp tục tiến về phía trước thay vì tụt hậu, tiếp tục xây dựng nền kinh tế trao phần thưởng cho những người có trách nhiệm thay vì liều lĩnh, Hoa Kỳ không chỉ phục hồi mà còn phục hồi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. (Nguyên Trân)